آموزش تصویری MikroTik DNS & Web Cache

0

WebCache  یک روش مرسوم برای صرفه جویی در پهنای باند است.
در کل Cache را وقتی به کار می بریم که یه مخزن بر سر راه یک خط عبور دیتا داشته باشیم که این اطلاعات در یک قالب و قانون خاص در این مخزن ذخیره شوند و در صورت نیاز دوباره به اطلاعات فوق به جای درخواست از منبع اصلی راه را کوتاه تر کرده و از مخزن این اطلاعات سرو میشوند. که به دلیل کوتاه شدن راه می توانیم مقدار قابل ملاحظه ای در مصرف پهنای باند صرفه جویی کنیم. WebCache  یک روش مرسوم برای صرفه جویی در پهنای باند است.
در کل Cache را وقتی به کار می بریم که یه مخزن بر سر راه یک خط عبور دیتا داشته باشیم که این اطلاعات در یک قالب و قانون خاص در این مخزن ذخیره شوند و در صورت نیاز دوباره به اطلاعات فوق به جای درخواست از منبع اصلی راه را کوتاه تر کرده و از مخزن این اطلاعات سرو میشوند. که به دلیل کوتاه شدن راه می توانیم مقدار قابل ملاحظه ای در مصرف پهنای باند صرفه جویی کنیم.

در رابطه با استفاده از اینترنت ما میتوانیم از 2 نوع cache مرسوم استفاده کنیم. به دلیل اینکه امروزه بیشتر استفاده اینترنت را Web به خود اختصاص می دهد و هر Web دارای یک آدرس است که اغلب میبایست از DNS Server ها برای یافتن آنها استفاده کنیم ما در شبکه های خود از DNS Cache و Web Cache استفاده مینمائیم.
به دلیل اینکه MikroTik اخیرا تبدیل به Gateway خیلی از ISP ها شده است بر آن شدیم تا آموزشی برای Cache Server بر روی این پلتفرم تهیه کنیم که امید است مورد استفاده بازدید کنندگان محترم قرار گیرد.

مشاهده آموزش

دانلود آموزش

نظرات مسدود است.