راه اندازي و ساخت مخزن (Repository) محلي براي Debian و Ubuntu

0
خيلي اوقات داشتن يك مخزن محلي بر روي سيستم يا شبكه داخلي ما را كمك مي كند تا با خيالي آسوده تر و راحت تر با سيستم كار كنيم ، چراكه مجبور نيستيم براي نصب بسته ها مرتبا cd هاي مختلف را تعويض كنيم يا پهناي باند زيادي را به نصب بسته ها اختصاص دهيم. البته در صورتيكه اينترنت پر سرعت وجود داشته باشد كه در اكثر مواقع وجود ندارد ، به جرات مي توانم بگويم كه اكثر به اصطلاح ISP ها هم قادر به اين كار نيستند چرا كه معمولا 2-3 برابر ظرفيت خود كاربر اختيار مي كنند.
همجنين با ساختن مخزن ،قادريم بسته هايي كه در مخازن اصلي وجود ندارند و جداگانه آنها را دريافت كرده ايم به مخزن محلي خود اضافه كنيم تا هم مخزني كامل تر داشته باشيم و هم در صورت وجود وابستگي ، نصب آن بسيار راحت تر باشد.
وجود يك مخزن محلي در يك شبكه داراي چندين سيستم لينوكسي باعث راحتي كار ، كم شدن زحمات مديران سيستم و در صورت نصب بسته ها از اينترنت ، صرفه جويي قابل ملاحظه اي در پهناي باند مي شود.

مراحل كار :

در اين آموزش ما مخزن را به واسطه بسته هاي موجود در DVD مي سازيم.

ابتدا دايركتوري هاي مورد نياز را ايجاد مي كنيم :

PersianAdmins:#mkdir  /dpkg/pool/main /dpkg/dists/main/binary-i386  -p

سپس بسته هاي را از CD يا DVD كپي مي كنيم :

PersianAdmins:#cp  /cdrom/pool/main/*  /dpkg/pool/main  -R

اين مرحله را مي بايست براي تمامي DVD يا CD ها انجام بدهيم.

حال بسته هاي مورد نياز را نصب مي كنيم :

PersianAdmins:#apt-get  install  apache2  dpkg-multicd

اكنون زمان ساختن فايل هاي مورد نياز براي ايندكس كردن بسته هاي درون مخرن است ، براي اين منظور از دستور dpkg-scanpackages بهره مي گيريم.

قاعده استفاده از dpkg-scanpackages بدين ترتيب است :

dpkg-scanpackages  [-m medium]  binarypath  overridefile  [pathperfiz]>  Packages

ابتدا overridefile را ايجاد مي كنيم :

PersianAdmins:#touch  pa

سپس اين دستور را اجرا مي كنيم تا تمامي بسته ها ايندكس شوند :

PersianAdmins:#dpkg-scanpackages  -m  'PersianAdmins  repo' /dpkg/pool/main pa  >  /dpkg/dists/main/binary-i386
 

فايل ايندكس ساخته شده را فشرده مي كنيم :

PersianAdmins:#gzip  /dpkg/dists/main/binary-i386/Packages

لينك هاي مورد نياز به ريشه وب دايركتوري را ايجاد مي كنيم :

PersianAdmins:#ln  -s  /dpkg /var/www/dpkg
 PersianAdmins:#ln  -s  /dpkg /var/www/dpkg/dpkg

فايل تنظيمات مربوط به مخزن ها etc/apt/sources.list/ مي باشد.
در صورتيكه مي خواهيم از مخزن فقط بر روي همين سيستم استفاده كنيم ، مي توانيم بدون استفاده از آپاچي بدين ترتيب عمل كنيم :

PersianAdmins:#nano  /etc/apt/sources.list
deb    file:///dpkg main /

در صورت استفاده در شبكه ، مي تواين تنظيمات زير را در سيستم هاي مورد نياز اعمال كنيم :

PersianAdmins:#nano  /etc/apt/sources.list
deb http://ip-address/pkg

و در آخر براي بروزرساني ليست بسته هاي سيستم :

PersianAdmins:#apt-get  update

هم اكنون مي توانيد براحتي با استفاده از ابزار apt به نصب بسته ها و جستجو در آنها بپردازيد.

PersianAdmins:#apt-get  install  packge-name
  PersianAdmins:#apt-get  install  word
 

اگر يك بسته در مخازن اينترنتي دبين موجود است ولي شما آن را در اختيار نداريد ، مي توانيد با دستور زير بدون آنكه بسته مورد نظر را بر روي سيستم خود نصب كنيد ، آنرا با تمام وابستگي هايش دانلود كنيد :

PersianAdmins:#apt-get  install  -d  package-name

بسته بهمراه تمام وابستگي هايش در دايركتوري زير دانلود مي شوند :

/var/cache/apt/archives

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.