راه اندازي و ساخت مخزن محلي Fedora ، CentOs و Redhat براي YUM

0

خيلي اوقات داشتن يك مخزن محلي بر روي سيستم يا شبكه داخلي ما را كمك مي كند تا با خيالي آسوده تر و راحت تر با سيستم كار كنيم ، چراكه مجبور نيستيم براي نصب بسته ها مرتبا cd هاي مختلف را تعويض كنيم يا پهناي باند زيادي را به نصب بسته ها اختصاص دهيم. البته در صورتيكه اينترنت پر سرعت وجود داشته باشد كه در اكثر مواقع وجود ندارد ، به جرات مي توانم بگويم كه اكثر به اصطلاح ISP ها هم قادر به اين كار نيستند چرا كه معمولا 2-3 برابر ظرفيت خود كاربر اختيار مي كنند.
همجنين با ساختن مخزن ،قادريم بسته هايي كه در مخازن اصلي وجود ندارند و جداگانه آنها را دريافت كرده ايم به مخزن محلي خود اضافه كنيم تا هم مخزني كامل تر داشته باشيم و هم در صورت وجود وابستگي ، نصب آن بسيار راحت تر باشد.
وجود يك مخزن محلي در يك شبكه داراي چندين سيستم لينوكسي باعث راحتي كار ، كم شدن زحمات مديران سيستم و در صورت نصب بسته ها از اينترنت ، صرفه جويي قابل ملاحظه اي در پهناي باند مي شود.

مراحل كار :

در اين آموزش ما مخزن را به واسطه بسته هاي موجود در DVD مي سازيم ; توزيع در نظر گرفته شده براي اين آموزش فدورا مي باشد ، هر چند روش كار در تمام لينوكس هاي بر پايه ردهت يكسان است.

ابتدا دايركتوري مورد نياز را ايجاد مي كنيم :

PersianAdmins:#mkdir  /pkg
 PersianAdmins:#mkdir  /pkg/gpg

سپس بسته هاي را از CD يا DVD در شاخه pkg كپي مي كنيم :

PersianAdmins:#cp  /cdrom/Fedora/  /pkg -rf
 PersianAdmins:#cp  /cdrom/RPM-GPG-KEY*  /pkg/gpg

حال بسته هاي مورد نياز را نصب مي كنيم :

PersianAdmins:#yum  install  httpd  createrepo

سرويس آپاچي را آغاز بكار مي كنيم :

PersianAdmins:#/etc/init.d/httpd  start

و تنظيم مي كنيم تا در زمان بوت هم اجرا شود :

PersianAdmins:#chkconfig  httpd  on

اكنون زمان ساختن فايل هاي مورد نياز براي ايندكس كردن بسته هاي مخرن است :

PersianAdmins:#createrepo  /pkg/Fedora

دستور بالا در صورت اضافه كردن بسته ، تكرار كنيد.

يك لينك از دايركتوري pkg/ به ريشه وب دايركتوري ايجاد مي كنيم :

PersianAdmins:#ln  -s  /pkg  /var/www/html

فايل هاي تنظيماتي مربوط به مخزن ها در دايركتوري /etc/yum.repos.d/ قرار دارند ، فايل هاي قديمي را به محل ديگري انتقال مي دهيم :

PersianAdmins:#mkdir  /root/old-yum-repo
PersianAdmins:#mv  /etc/yum.repos.d/*  /root/old/yum-repo/

فايل جديدي ايجاد و تنظيمات را در آن قرار مي دهيم :

PersianAdmins:#nano  /etc/yum.repos.d/padmins.repo

در صورتيكه بخواهيم از مخزن فقط بر روي همين سيستم استفاده كنيم ، مي توانيم بدون استفاده از آپاچي بدين ترتيب عمل كنيم :

[base]name=PersianAdmins Repository
baseurl=file:///pkg/Fedora
gpgcheck=1
gpgkey=file:///pkg/gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

در صورت استفاده در شبكه ، مي تواين تنظيمات زير را در سيستم هاي مورد نياز اعمال كنيم :

[base]name=PersianAdmins Repository
baseurl=http://ip-address/pkg/Fedora
gpgcheck=1
gpgkey=http://ip-address/pkg/gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

و در آخر براي بروزرساني ليست بسته هاي سيستم :

PersianAdmins:#yum update 

هم اكنون مي توانيد براحتي با استفاده از ابزار yum به نصب بسته ها و جستجو در آنها بپردازيد.

PersianAdmins:#yum  install  packgename
PersianAdmins:#yum  search  word

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.