اضافه کردن دستور Service در دبین و اوبونتو

0
کسانیکه با توزیع های بر پایه ردهت مانند RHEL , Fedora , CentOS کار کرده اند برای راه اندازی ، توقف ، شروع مجدد و بارگزاری مجدد از دستور Service استفاده می کنند و وقتی وارد توزیع های بر پایه دبین مثل اوبونتو و دبین می شوند با این مشکل مواجه می شوند که مثلا برای شروع مجدد سرویس آپاچی باید این دستور را اجرا کنند
PersianAdmins:#/etc/init.d/apache2 restart
در این اموزش به شیوه نصب و استفاده از دستور Service در دبین خواهیم پرداخت.
* برای اضافه کردن دستور سرویس به دبین باید بسته Sysvconfig را نصب کنیم .برای این منظور بدین ترتیب عمل کنید :
PersianAdmins:#apt-get install sysvconfig
شکل استفاده از دستور همانند ردهت می باشد :
PersianAdmins:#service [service-name] restart
 PersianAdmins:#service [service-name] stop
 PersianAdmins:#service [service-name] start
بطور مثال برای شروع سرویس آپاچی بدین صورت عمل می کنیم :
PersianAdmins:#service apache2 strat
البته مزیت استفاده از شیوه ابتدایی که در ابتدای آموزش بیان شد در اینست که نیازی نیست تا اسم سرویس را بطور کامل بیاد داشته باشیم بدلیل انکه وقتی در دایرکتوری مورد نظر قرار گرفتیم با زدن کلید Tab اسم سرویس کامل می شود.
ممکن است بگویید که در ردهت هم اینچنین مشکلاتی ممکن است رخ دهد ، ولی مشکل دبین در اینست که ورژن بسته هایی که نصب می کنید را در انتهای نام سرویس ذکر می کند که این مورد در ردهت وجود ندارد.
از دستور Sysvconfig بصورت گرافیکی هم می توان بهره گرفت.با اجرای دستور sysvconfig بدون اضافه کردن پارامتر محیط گرافیکی مانند شکل زیر ظاهر می گردد.

 

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.