آموزش تصویری پارتیشن بندی در لینوکس

0

اینم از آموزش پارتیشن بندی در لینوکس….

در اینجا من بر روی دیسک سخت sdc سه پارتیشن هر کدام 1گیگ میسازم و سپس فرمت و مونت میکنم

نظرات مسدود است.