آموزش راه اندازی pptpسرور

0

در لینوکس برای آنکه از پروتکل PPTP استفاده کنیم تا کلاینت های ویندوزی براحتی به سرور متصل شوند از POPTOP استفاده می کنیم.
لازم به تذکر است که PPTPClient برای لینوکس هم وجود دارد.
پروتکل های Authentication در این نوع سرور PAP,CHAP,MSCHAP,MSCHAPv2 می باشد، همچنین امکان فعال کردن Encryptionهم وجود دارد.

نصب PPTP

فدورا،ردهت و CentOS

برای نصب آسان تر مخزنهای pptp را به مخازن سیستم اضافه می کنیم و سپس با دستور Yum براحتی آن را نصب می کنیم.

بسته مخزن را با توجه به نوع توزیع با فرمان wget دانلود کنید :

Redhat Enterprise & CentOS :
http://poptop.sourceforge.net/yum/stable/rhelx/pptp-release-current.noarch.rpm
Fedora :
http://poptop.sourceforge.net/yum/stable/fcx/pptp-release-current.noarch.rpm

با استفاده از آموزش تشخیص نسخه لینوکس نوع توزیع و نسخه را پیدا کنید و بجای x قرار دهید،مثلا Centos5 می شود rhel5 یا فدوار 12 به fc12 تغییر نام پیدا می کند.

در اینجا توزیع مد نظر ما CentOS 5 می باشد :

PersianAdmins:#wget  http://poptop.sourceforge.net/yum/stable/rhel5/pptp-release-current.noarch.rpm

بسته را نصب کنید :

PersianAdmins:#rpm  –Uvh  pptp-release-current.noarch.rpm

هم اکنون با دستور YUM بسته pptp را نصب می کنیم :

PersianAdmins:#yum install pptpd  kernel_ppp_mppe
PersianAdmins:#modprobe  ppp_mppe

دبین و اوبونتو

PersianAdmins:#apt-get install pptpd
  • تنظیمات

با ویرایشگر به فایل etc/pptpd.conf/ وارد شوید:

PersianAdmins:#nano /etc/pptpd.conf

در انتهای فایل این خطوط را اضافه کنید:

localip 192.168.12.1
 remoteip  192.168.12.2-254

دستورات بالا رنج Ip های اختصاص یافته به کاربران را مشخص می کند.
بطور پیش فرض تعداد ارتباطات به 100 عدد محدود می باشد که می توانید با دستور زیر در فایل بالا آن را کم و زیاد کنید :

connections   100

فایل دیگر تنظیماتی ، تنظیمات pptp برای کار با ppp می باشد که در فایل etc/ppp/options.pptpd/ قرار دارد.
دستورات زیر را به انتهای فایل اضافه کنید

ms-dns  4.2.2.4
 ms-dns  4.2.2.2

در ردهت ،فدورا و CentOS سرویس PPTPD را تنظیم می کنیم تا در زمان بالا آمدن سیستم بطور خودکار اجرا شود  :

PersianAdmins:#chkconfig pptpd on

در دبین و اوبونتو این عمل بصورت خودکار صورت می گیرد.

سرویس را استارت می کنیم :

PersianAdmins:#/etc/init.d/pptpd start

بعد از هر بار تغییر فایل ها باید سرویس را شروع مجدد کرد:

PersianAdmins:#/etc/init.d/pptpd restart
  • ساخت کاربران :

در فایل etc/ppp/chap-secrets/ کاربران را ایجاد کنید :
هر کاربر باید در یک خط قرار گیرد بدین شکل

username     *    password     *

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.