تنظیمات اولیه شبکه در Redhat , Fedora , CentOS و توزیع های مبتنی بر آنها

0
بعضی از دوستان که آموزش قبلی مربوط به تنظیمات اولیه شبکه در دبین و هم خانواده هاش رو مشاهده کردن, از اینکه اسمی از خانواده ردهت نمیومده بود گلایه کردند و بهمین خاطر این آموزش رو برای اونها میزارم.
برای سرور اگر به ردهت علاقه دارد و همچنین میخواهید مجانی باشد , به نظر من بجای فدورا از CentOS استفاده کنید.
این آموزش به نحوه تنظیم DNS , Hostname و IP address میپردازد.
1-Hostname
برای تنظیم Hostnameهمانند زیر عمل کنید که Computername اسم مورد نظر شما میباشد :
echo  computername  >  /etc/hostname
2DNS
برای تنظیم DNS هم فایل etc/resolv.conf/ را مورد ویرایش قرار میدهیم :
echo  "nameserver  4.2.2.4"  >>  /etc/resolv.conf
 
 
بجای 4.2.2.4 آدرس یا اسم هر DNS سرور دیگری را میتوانید استفاده کنید و برای آدرس های بیشتر کافیست این دستور را هر بار با آدرس DNS سرور جدید بکار ببیرید.
3-IP address
بر خلاف دبین که تنظیمات همه کارت شبکه در یک فایل ذخیره میشود , در ردهت برای هر کارت شبکه میبایست یک فایل با نام ifcfg-ethX را در دایکتوری /etc/sysconfig/network-scripts/ ایجاد کنیم.
تنظیم کارت شبکه اول به نام Eth0 بطوریکه از آدرس Static استفاده کند:
nano  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
 
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.100.20
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
چند نمونه گزینه اختیاری :
MACADDR=00:30:48:56:A6:2E
 TYPE=Ethernet
 USERCTL=no
 IPV6INIT=no
 PEERDNS=yes
 GATEWAY=192.168.0.1
نکته »
برای آنکه آدرس IP دومی به کارت شبکه اختصاص دهید کافیست مثلا برای eth0 این گونه عمل کنید :
nano  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1
تنظیمات هم همانند بالا میباشد.
تنطیم کارت شبکه دوم برای آنکه از DHCP سرور IP دریافت کند :
nano  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
 BOOTPROTO=dhcp
 ONBOOT=yes
و در آخر سرویس مورد نظر را restart میکنیم :
/etc/init.d/network  restart

برای تغییر آدرس IP بصورت موقت بدین گونه عمل میکنیم:

ifconfig  eth0  192.168.0.100  broadcast  192.168.0.255  netmask  255.255.255.0

و اگر میخواهیم این آدرس دوم کارت شبکه باشد :

ifconfig  eth0:1  192.168.0.1  broadcast  192.168.0.255  netmask  255.255.255.0  up

توجه داشته باشید که این آدرس ها بعد از هر بار شروع مجدد سیستم از بین خواهند رفت.

غیرفعال کردن اینترفیس به صورت دستی :

ifdown  ethX

فعال کردن :

ifup  ethX

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.