نمایش یک خط خاص از یک فایل در ترمینال

0

گاهی نیاز است که خط خاصی از یک فایل را خروجی بگیریم،فرضا در لاگ ثبت شده است که خط شماره 65 مشکل دارد و همین دلیل اجرا نشدن سرویس می شود،یا من برای نوشتن یک شل اسکریپت نیاز داشتم خط خاصی را ورودی یک متغیر کنم.

برای انجام این کار می توان از دستور زیر بهره گرفت :

خروجی از خط شماره 5 فایل home/padmins/count.txt/

awk NR==5 /home/padmins/count.txt

نظرات مسدود است.