راه اندازی سرویس SNMP در میکروتیک

0

استفاده از ابزارهای نظارتی ( مونیتورینگ ) در زمره کارهای روزمره مدیران و پشتیبانان شبکه های کامپیوتری می باشد.به منظور استفاده از ابزارهای نظارتی معمولا از پروتکل SNMP (Simple Network Management Protocol ) استفاده می شود و با توجه به گستردگی استفاده از میکروتیک در ایران به آموزش شیوه فعال کردن SNMP در میکروتیک می پردازیم.

اصول کلی تنظیمات در میکروتیک های نسخه های مختلف یکسان است ولی شکل و نوع گزینه ها ممکن است متفاوت باشد.

  • در اولین قدم نیاز است که به منوی SNMP بروید :

در میکروتیک های قدیمی گزینه SNMP در منوی های اصلی مطابق شکل قرار دارد.

اما در میکروتیک های جدید منوی SNMP زیر مجموعه IP می باشد،پس برای دسترسی به آن مطابق شکل زیر ابتدا به منوی IP سپس SNMP بروید.

  • قدم بعدی فعال کردن سرویس SNMP می باشد.بدین منظور در پنجره SNMP Server بر روی SNMP Settings کلیک کنید و در پنجره SNMP Settings تیک Enabled را زده و OK کنید.

در میکروتیک های قدیمی مطابق شکل زیر می باشد.

و در میکروتیک های جدید

  • و در آخر SNMP Community مورد نظر خود را که باید در ابزار نظارتی خود اضافه کنید ،ایجاد می کنیم.

برای این منظور در پنجره SNMP Server بر روی + کلیک کرده و در پنجره New SNMP Community مطابق شکل در فیلد Name نام ارتباطی مد نظر خود و در فیلد Address تک آدرس یا رنج آدرسی که قادر به اتصال به سرویس SNMP میکروتیک با Community مورد نظر می باشد را انتخاب کنید(برای امنیت بیشتر بهتر است این مورد آدرس سرور نظارتی باشد) و تیک گزینه Read Access را بزنید و OK کنید.

میروتیک قدیمی :

میکروتیک جدید :

توجه :

گزینه جدید اضافه شده از قبیل Authentication و Encryption مربوط به SNMP نسخه 3 می باشد،در صورت نیاز می بایست در SNMP Setting نسخه 3 را انتخاب کنید.(اطلاعات بیشتر در مورد SNMP نسخه 3)

 

SNMP Security Models and Levels Tables

Model
Level
Authentication
Encryption
What Happens
v1 noAuthNoPriv Community String No Uses a community string match for authentication.
v2c noAuthNoPriv Community String No Uses a community string match for authentication.
v3 noAuthNoPriv Username No Uses a username match for authentication.
v3 authNoPriv MD5 or SHA No Provides authentication based on the HMAC-MD5 or HMAC-SHA algorithms.
v3 authPriv MD5 or SHA DES Provides authentication based on the HMAC-MD5 or HMAC-SHA algorithms. Provides DES 56-bit encryption in addition to authentication based on the CBC-DES (DES-56) standard.

نکته:

در بعضی ابزارهای نظارتی ،OID ها بصورت خودکار به برنامه اضافه نمی شود و ما نیازمند داشتن OID برای داشتن گراف از منبع مورد نظر هستیم.

برای این منظور در ترمینال میکروتیک بعد از دستور Print عبارت oid را وارد کنید.

در زیر چند نمونه خروجی آورده شده است:

[[email protected]] > queue simple print oid
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 
 0    name=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.2.8397 
 bytes-in=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.8.8397 
 bytes-out=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.9.8397 
 packets-in=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.10.8397 
 packets-out=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.11.8397 
 queues-in=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.12.8397 
 queues-out=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.13.8397 

 1  D name=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.2.8987 
 bytes-in=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.8.8987 
 bytes-out=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.9.8987 
 packets-in=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.10.8987 
 packets-out=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.11.8987 
 queues-in=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.12.8987 
 queues-out=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.13.8987 


[[email protected]] > interface print oid
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave 
 0  R  name=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.6 mtu=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.6 
 mac-address=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.6 admin-status=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.6 
 oper-status=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.6 bytes-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.6 
 packets-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.6 discards-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.6 
 errors-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.6 bytes-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.6 
 packets-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.6 discards-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.6 
 errors-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.6 

 1  R  name=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.7 mtu=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.7 
 mac-address=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.7 admin-status=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.7 
 oper-status=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7 bytes-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.7 
 packets-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.7 discards-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.7 
 errors-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.7 bytes-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.7 
 packets-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.7 discards-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.7 
 errors-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.7 

[[email protected]] > system resource print oid
 uptime: .1.3.6.1.2.1.1.3.0
 total-hdd-space: .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.131073
 used-hdd-space: .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.131073
 total-memory: .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.65536
 used-memory: .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.65536

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.