تنظیمات اولیه میکروتیک (تنظیم IP address , DNS , Default Gateway , Time & Date , PPPoE Client , DHCP Client )

0

 

در این آموزش به نحوه تنظیمات اولیه یک سیستم میکروتیک برای اتصال به شبکه پرداخته خواهد شد.این تنظیمات عبارت اند از :

1-تنظیم آدرس IP در میکروتیک
برای تنظیم آدرس IP در صورت داشتن چندین اینترفیس باید اینترفیسی که مد نظر است و باید IP بر روی آن تنظیم شود , مشخص کنید.
برای این منظور اگر روتر بورد در اختیار دارید به شماره پورت دقت کنید یا اگر نام اینترفیس ها تغییر کرده است یا میکروتیک بر روی سروری با چندین کارت شبکه نصب شده است, همه کابل ها را از میکروتیک قطع کرده و از طریق Winbox یا ترمینال, اینترفیسی که به حالت Running  هست را پیدا کنید.
 • تشخیص اینترفیس برای تنظیم IP

با استفاده از دستور interface print خروجی همانند زیر را خواهید داشت.

[[email protected]] > interface print

 Flags: D – dynamic, X – disabled, R – running, S – slave

 #     NAME                                          TYPE             MTU

 0  R  ether1                                        ether             150

 1       ether2                                        ether             150

 2       ether3                                        ether             150

 

مشاهده از طریق وینباکس

اینترفیس که به شبکه متصل است با R مشخص شده است , پس آدرس باید بر روی ether1 تنظیم شود.

پیش فرض ها :

آدرس IP میکروتیک : 1.1.1.2/24

دروازه پیش فرض : 1.1.1.1

DNS سرورها : 4.2.2.4 و 8.8.8.8

 • اختصاص آدرس IP از طریق Winbox

حال که اینترفیس مورد نظر مشخص شد آدرس IP را تنظیم کنید.

قدم اول

قدم دوم

قدم سوم

 

 • اختصاص آدرس IP از طریق ترمینال

برای اضافه کردن آدرس IP بدین ترتیب عمل کنید :

ip address add interface=ether1 address=1.1.1.1/24

مشاهده کلیه آدرس IP های تنظیم شده :

[[email protected]] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
0   1.1.1.1/24              1.1.1.0                 1.1.1.255               ether1

برای حذف آدرس تنظیم شده , می بایست ابتدا از آدرس ها همانند بالا خروجی بگیرید و سپس با توجه به شماره ذکر شده برای آدرس ها , به ترتیب زیر عمل کنید :

ip address remove 0

بالا

2-تنظیم دروازه پیش فرض (Default Gateway ) در میکروتیک
برای دسترسی به میکروتیک از دوردست و رنج آدرس های دیگر می بایست بر روی میکروتیک Default Gateway تنظیم شود.برای این منظور به طریق زیر عمل کنید :
 • تنظیم Default Gateway از طریق وینباکس

قدم اول

قدم دوم

مشاهده تنظیمات

 • تنظیم Default Gateway از طریق ترمینال

اضافه کردن :

ip route add dst-address=0.0.0.0/0  gateway=1.1.1.1

مشاهده کلیه مسیرها :

[[email protected]] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
0 A S  0.0.0.0/0                          1.1.1.1            1
1 ADC  1.1.1.0/24                     1.1.1.2         ether1                      0

حذف یک مسیر :

ip route remove 0
3-تنظیم سرور DNS در میکروتیک
برای تبدیل دامنه به IP سرور DNS را بر روی میکروتیک تنظیم می کنیم.فرضا برای اینکه بتوانید از منوی Tools –> Ping بتوانید Yahoo.com را ping کنید ،می بایست سرور DNS بر روی میکروتیک تنظیم شده باشد.
 • تنظیم سرور DNS از طریق وینباکس
قدم اول
قدم دوم
 • تنظیم سرور DNS از طریق ترمینال

میکروتیک نسخه های 5 به قبل :

ip dns set primary-dns=4.2.2.4
ip dns set secondary-dns=8.8.8.8

میکروتیک نسخه های 5 به بعد :

ip dns set servers=4.2.2.4,8.8.8.8

مشاهده تنظیمات DNS :

[[email protected]] > ip dns print
servers: 4.2.2.4,8.8.8.8
allow-remote-requests: no
max-udp-packet-size: 512
cache-size: 2048KiB
cache-max-ttl: 1w
cache-used: 8KiB
4-تنظیم ساعت و تاریخ در میکروتیک
گاهی نیاز است از عملیاتی استفاده کنید که به زمان و تاریخ وابسته اند فرضا کنترل پهنای باند بر اساس ساعت یا روز های هفته،برای این منظور می بایست زمان و تاریخ میکروتیک بدرستی تنظیم شده باشید.
زمان و تاریخ بعد از هر بار Reboot میکروتیک از بین خواهد رفت،پس باید از NTP Client استفاده کنید تا زمان میکروتیک را با یک Time server هماهنگ کند،اگر میکروتیک به اینترنت متصل است می توانید از سرور 4.2.2.4 برای این منظور استفاده کنید،اگر در شبکه خود از Active Directory استفاده می کنید می توانید از آدرس این سرور هم برای NTP کلاینت استفاده کنید در غیر این صورت نیاز است که یک NTP سرور برای شبکه خود راه اندازی کنید.
 • تنظیم ساعت و تاریخ از طریق وینباکس
قدم اول
قدم دوم
قدم سوم
 • تنظیم ساعت و تاریخ از طریق ترمینال
system clock set time-zone-name=Asia/Tehran
system ntp client set enabled=yes primary-ntp=4.2.2.4 mode=unicast

مشاهده تنظیمات :

[[email protected]] >system clock print
time: 01:15:12
date: jun/11/2011
time-zone-name: Asia/Tehran
gmt-offset: +04:30
dst-active: yes

بالا

5-تنظیم PPPoE Client در میکروتیک
اکثر اوقات برای اتصال به اینترنت نیاز است که از یک ارتباط PPPoE استفاده کنید،برای این منظور یک کانکشن PPPoE بر روی میکروتیک ایجاد کنید.
پیش فرض ها :
نام کاربری : behroozi
پسورد : reza
اینترفیس متصل به مودم یا رادیو : ether1
 • تنظیم PPPoE کلاینت از طریق وینباکس
قدم اول
قدم دوم
قدم سوم
Use Peer DNS از سرور های DNS ای که سرور PPPoE معرفی می کند استفاده خواهد کرد.
Add Default Route مسیر پیش فرض ( Default Gateway ) را اینترفیس PPPoE Client قرار می دهد.
Dial On Demand فقط زمانی که نیاز باشد اقدام به برقراری ارتباط و ایجاد کانکشن PPPoE می کند.
 • تنظیم PPPoE کلاینت از طریق ترمینال
interface pppoe-client add interface=Wireless add-default-route=yes use-peer-dns=yes user=behroozi password=reza profile=default disabled=no

بالا

6-تنظیم DHCP Client
گاهی نیاز است که کلیه تنظیمات از قبیل آدرس IP , DNS , Gateway , زمان و … از طریق سرور DHCP بر روی میکروتیک تنظیم شود.در اینصورت دیگر نیازی به طی مراحل بالا نیست!.
شما باید اینترفیسی که DHCP Client بر روی آن تنظیم خواهد شد، را مشخص کنید.
 • تنظیم DHCP Client از طریق وینباکس
قدم اول
قدم دوم

Use Peer DNSاز سرور های DNS ای که سرور DHCP معرفی می کند استفاده خواهد کرد.

Use Peer NTP از تنظیمات زمان و تاریخ معرفی شده بر روی سرور  DHCP بهره می برد.

Add Default Route امکان ساخت مسیر پیش فرض ( Default Gateway ) در صورت خواست سرور DHCP را می دهد.

مشاهده تنظیمات

 • تنظیم DHCP Clientاز طریق ترمینال
ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes add-default-route=yes

بالا

7 –آموزش تصویری

نگارنده :رضا بهروزی

نظرات مسدود است.