Internet Redundancy به کمک IP SLA

0

IP SLA یا بعبارت دیگر IP Service Level Agreement یک روش مانیتورینگ در شبکه می باشد . یکی از کاربردهای Internet Redundancy , IP SLA  می باشد .
در ادامه با یک مثال به تشریح IP SLA می پردازیم.
در این سناریو فرض بر این می باشد که توسط دو سرویس دهنده اینترنت یعنی ISP A و ISP B سرویس اینترنت را برای شبکه داخلی سازمان فراهم می کنیم. به صورت پیش فرض ISP A به شبکه سرویس اینترنت می دهد وفقط در صورت قطعی اینترنت ، ISP B بصورت پشتیبان وارد عمل شده و عمل سرویس دهی را انجام می دهد.

نکته: سوالی که ممکن است برای شما مطرح شود این می باشد که آیا این عمل را که تنها با static route و پارامتر Administrative Distance می توان پیاده سازی کرد چه نیازی به استفاده از روش IP SLA می باشد؟

Internet-Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 4.4.4.1
Internet-Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 5.5.5.1 10

جوابی که می توان به این سوال داد این می باشد که در روش static route و استفاده از روش Administrative Distance فقط زمانی به route بعدی مشابه می رود که قطع فیزیکی داشته باشیم در صورتی که ممکن است ارتباط برقرار نباشد ولی قطع فیزیکی نداشته باشیم.
نکته دیگری که باید توجه داشته باشید این می باشد که روش تعریف IP SLA در ورژن های مختلف IOS با هم فرق دارد و برای اطلاعات بیشتر می توانید به Document ، IOS مربوطه مراجعه نمایید.
حال نوبت به تنظیمات مربوطه می گردد.
برای تعریف IP SLA از دستور مقابل استفاده می کنیم.

Internet-Router(config)# ip sla 1
Internet-Router(config-sla)# icmp-echo 4.2.2.4 source-interface serial 0/0/0
Internet-Router(config-sla-echo)# frequency 3
Internet-Router(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now

برای تعریف IP SLA باید یک Tag به آن اختصاص دهیم که این کار را در خط اول انجام دادیم. سپس برای تست یا یه عبارت دیگر مانیتورینگ برقراری ارتباط از دستور icmp-echo به همراه IP مد نظر که می تواند IP اینترفیس روتر ISP یا یک IPکه توسط ISP قابل route می باشد که در اینجا IP ، DNS اینترنتی یعنی 4.2.2.4 می باشد استفاده کرده ایم. سپس از دستور frequency که برای تکرار این عمل می باشد به کار بردیم مقدار 3 مقابل آن به مفهوم این می باشد که این عمل هر 3 ثانیه یک بار انجام می گیرد مقدار پیش فرض frequency یک دقیقه می باشد . حال که تنظیمات انجام گردیده نوبت به اجرای عمل مانیتورینگ می گردد که این کار با دستور ip sla schedule 1 life forever start-time now که بیان گر اجرای مانیتورینگ با شماره Tag 1 از زمان حال به بعد تا زمانی که خودمان این عمل را متوقف کنیم می باشد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این می باشد که IP SLA را نمی توان به جایی به صورت مستقیم assign کرد برای استفاده از IP SLA آن را به شی Track ، assign کرده و Track با توجه به نتیجه مانیتورینگ IP SLA کار خاصی را انجام می دهد.

Internet-Router(config)# track 1 ip sla 1

حال که کلیه تنظیمات انجام شده میبایست شی track را به static route ، assign کنیم ، برای اینکار به روش زیر عمل می کنیم.

Internet-Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 5.5.5.1 track 1
Internet-Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 4.4.4.1 10

Static route نوشته شده به این صورت عمل می کند که اولین route تا مادامی که نتیجه مانیتورینگ IP SLA که به Track1 وارد می شود مثبت باشد برقرار می باشد در غیر ان صورت route دوم انجام می گیرد.

نگارنده : ایمان ابراهیمی تجدد i.ebrahimi at hotmail.com

 

نظرات مسدود است.