BGP Failover

0

نگارنده : رضا بهروزیشرکت کارانشان – گروه آموزشی پرشین ادمینز)

در تنظیمات BGP زمانیکه چند سرویس دهنده یا چند روتر در شبکه داریم ،برای پایداری بیشتر از  Failover استفاده می کنیم،برای نمونه حالت های زیر را در نظر بگیرید.ما یک سرویس دهنده داریم ولی در شبکه خودمان ۲ روتر وجود دارد،بعضی رنج ها را از روتر ۱ و بعضی را از روتر ۲ advertise می کنیم،می خواهیم اگر ارتباط یکی از روتر ها با سرویس دهنده قطع شد از طریق روتر دیگر advertise صورت گیرد.

در حالت دیگری ما یک روتر با دو سرویس دهنده داریم،یک سرویس دهنده پیش فرض ما خواهد بود و در صورت قطع ارتباط از سرویس دهنده دیگر advertise صورت خواهد پذیرفت.

bgp

در این آموزش فرض ما بر فعال بودن BGP شما می باشد(برای راه اندازی BGP به اموزش های دیگر مراجعه کنید) و ما فقط نحوه Failover را بیان می کنیم.حالت ۲ که مشخص هست و شما به هر دو سرویس دهنده خود بر اساس رنج IP هایی که در نظر دارید BGP برقرار می کنید.در حالت ۱ باید بین دو روتر یک iBGP برقرار کنید،یعنی هر دو روتر داخلی شما هم با BGP با هم در ارتباط باشند.

راه کار استفاده از Failover اولویت دهی مسیرهاست ،بدین تریب که اولویت مسیر پشتیبان را نسبت به مسیر اصلی پایین تر می اوریم.در BGP با استفاده از prepend اولویت یک مسیر را کاهش می دهیم و فقط در صورت قطع ارتباط مسیر اصلی از این مسیر استفاده خواهد شد.prepend را با استفاده از route-map به شکل زیر می نویسیم :

route-map prepend permit 10
set as-path prepend 58623 58623 58623

سپس در تنظیمات bgp دستور زیر را وارد کنید :

 neighbor 5.193.150.4 route-map prepend out

نمای ساده و کلی تنظیمات BGP به شکل زیر خواهد بود :

router bgp 58623
neighbor 92.208.155.5 remote-as 56256
neighbor 5.193.150.4 remote-as 64800
neighbor 5.193.150.4 route-map prepend out

 در مثال بالا neighbor ی که prepend شده است از اولویت کمتری برخوردار خواهد بود.

بعد از انجام تنظیمات بالا باید bgp را clear کنید تا دستورات اعمال شود.

نگارنده :رضا بهروزی

نظرات مسدود است.