کنترل پهنای باند در سیسکو – Cisco QOS

0

نگارنده : رضا بهروزیشرکت کارانشان – گروه آموزشی پرشین ادمینز)

کنترل پهنای باند در روتر های سیسکو شیوه های مختلفی دارد ،در این آموزش یکی از بهترین و ساده ترین روش ها را با ذکر چند نمونه توضیح خواهیم داد.

نمونه ۱ :

می خواهیم دانلود کاربر را به ۲ مگابیت در ثانیه محدود کنیم،فرض بر این است که کاربر sub interface مخصوص به خود را در روتر ما دارد.

policy-map مربوط به پهنای باند ۲ مگابیت را ایجاد می کنیم و به کاربر اختصاص می دهیم.

policy-map 2M
class class-default
shape average 2048000

۲M نام Policy-map می باشد که هر نام دلخواهی می توانید برای ان انتخاب کنید،۲۰۴۸۰۰۰ هم میزان پهنای باند به بیت می باشد که شما آن را هم بسته به نیاز می توانید تغییر دهید.

حال policy-map را روی اینترفیس کاربر تنظیم کنید:

interface GigabitEthernet0/1.801
service-policy output ۲M

نمونه ۲ :

می خواهیم به یک مشتری بر روی یک اینترفیس دو نوع سرویس مختلف از قبیل اینترنت و اینترانت با پهنای باند متفاوت ارایه دهیم.این کار را با تفکیک ترافیک ها توسط access-list انجام می دهیم.

به ازای هر سرویس یک access-list ایجاد کنید و آدرس IP های هر کدام را در ان مشخص کنید.

نکته بسیار مهم :

اگر به مشتری IP دهید و در access-list مشخص نکنید ،پهنای باند ان محدوده IP نامحدود خواهد بود.

access-list 188 permit ip any 10.58.8.36 0.0.0.3
access-list 189 permit ip any 199.44.227.32 0.0.0.7
access-list 189 permit ip any 168.228.202.128 0.0.0.63

 ایجاد class-map به ازای هر سرویس و مشخص کردن access-list مربوط به آن

class-map match-any Persianadmins-Internet
match access-group 189
class-map match-any Persianadmins-Intranet
match access-group 188

 ایجاد policy-map و مشخص کردن پهنای باند هر سرویس

policy-map Persianadmins
class Persianadmins-Internet
shape average 97280000
class Persianadmins-Intranet
shape average 1024000

 اختصاص  Policy-map به interface مربوط به کاربر

interface GigabitEthernet0/1.801
service-policy output Persianadmins

نمونه ۳ :

چندین سرور در شبکه داریم و می خواهیم پهنای باند دانلود هر سرور را جداگانه تنظیم کنیم.همه سرورها در یک vlan هستند یا به یک اینترفیس روتر متصل اند.

به ازای هر سرور یک access-list ایجاد و ادرس ip سرور را در آن مشخص می کنیم

access-list 185 permit ip any host 129.75.224.50
access-list 186 permit ip any host 129.75.224.51

 ایجاد class-map به ازای هر سرور و مشخص کردن access-list مربوط به آن

class-map match-any Server1
match access-group 185
class-map match-any Server2
match access-group 186

  ایجاد policy-map و مشخص کردن پهنای باند هر سرور

policy-map Servers
class Server1
shape average 2048000
class Server2
shape average 1024000

 اختصاص  Policy-map به interface مربوط به سرورها

interface GigabitEthernet0/1.801
service-policy output Servers

 نمونه ۴ :

در این نمونه می خواهیم به کاربر در زمان های مختلف پهنای باند دانلود متفاوت اختصاص دهیم.فرضا زمان را به دو دسته شب و روز تقسیم می کنیم.

ابتدا محدوده ی زمان هایی که می خواهیم پهنای باند متفاوت داشته باشیم را با استفاده از time-range ایجاد می کنیم.

time-range 7-14
periodic daily 07:00 to 14:00

time-range 14-24
periodic daily 14:00 to 00:00

time-range 24-7
periodic daily 00:00 to 07:00

سپس time-range های ایجاد شده را به access-list ها اختصاص می دهیم.در اینجا ما دو بازه زمانی روز و شب داریم،پس یک access-list برای روز و یکی برای شب ایجاد و زمان ها را برای این دو access-list مشخص میکنیم.

access-list 135 permit ip any any time-range 7-19
access-list 136 permit ip any any time-range 24-7
access-list 136 permit ip any any time-range 19-24

 ایجاد class-map به ازای هر بازه زمانی و مشخص کردن access-list مربوط به آن

class-map match-any Persianadmins-Day
match access-group 135
class-map match-any Persianadmins-Night
match access-group 136

 ایجاد policy-map و مشخص کردن پهنای باند هر بازه زمانی

policy-map Persianadmins
class Persianadmins-Day
shape average 97280000
class Persianadmins-Night
shape average 1024000

 اختصاص  Policy-map به interface مربوط به کاربر

interface GigabitEthernet0/1.801
service-policy output Persianadmins

 نمونه ۵ :

برای محدود کردن آپلود هم مشابه دانلود عمل می کنیم با این تفاوت که در تنظیمات policy در اینترفیس کاربر به جای output از input استفاده می کنیم و اگر از access-list استفاده میکنیم جای source و destination را تغییر می دهیم.در اپلود ادرس IP کاربر source access-list می باشد.همچنین در policy-map باید به جای shape از policy استفاده کنیم.

ساخت policy-map

policy-map Upload
class class-default
police rate 1024000

اختصاص به اینترفیس کاربر

interface GigabitEthernet0/1.801
service-policy input Upload

نگارنده : رضا بهروزی

نظرات مسدود است.