فهرست : لینوکس

0
لینوکس

برای نصب جاوا (JDK ( Java Development Kit و (JRE (Java Runtime Environment در لینوکس بصورت زیر عمل می کنیم : 1- دانلود بسته های بر روی لینوکس بسته JRE را می توانید از این آدرس دانلود کنید. http://www.java.com/en/download/manual.jsp و…بیشتر

1 3 4 5 6