برچسب: IBSng

0
دسته‌بندی نشده

تهیه پشتیبان از دیتابیس IBSng و باز گرداندن آن: su  – postgres Backup : pg_dump   IBSng   >    IBSng.bak Restore :    psql    IBSng     <     IBSng.bak Or Restore: psql     -d   IBSng    -f    IBSng.bak logout بر روی سیستمی که می خواهید دیتابیس…بیشتر