برچسب: Multicast

0
دسته‌بندی نشده

در شبكه هاي IP قديمي ،يك بسته مي توانست به يك دستگاه  ( Unicast ) يا به همه دستگاه ها ( Broadcast) فرستاده شود. يك انتقال واحد خاص براي يك گروه از دستگاه ها ممكن نبود. بهرحال ، در طي…بیشتر