برچسب: NAT

0
لینوکس

SNAT=Source Address Transtlation DNAT=Destination Address Transtlation راه اندازی SNAT با iptables SNAT یکی از پرکاربردترین انواع nat با iptables بدلیل نوع توپولوژی مورد استفاده میباشد. برای نمونه سناریو زیر را مورد بررسی قرار می دهیم : سیستم ها با رنج…بیشتر

0
لینوکس

برای راه اندازی NAT  مراحل زیر را طی کنید : 1)فعال کردن ip_forward دستور زیر را اجرا کنید : PersianAdmins:~#cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward باید جواب 1 باشد ،در غیر اینصورت دستور زیر را در ترمینال وارد کنید : PersianAdmins:~#echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward…بیشتر