برچسب: Quota

0
لینوکس

گاها در هر شرایطی زمانی فرا می رسد که با کمبود منابع روبرو هستیم و در چنین اوضاع و احوالی است که به کلمه آشنای سهمیه بندی (برای ایرانیان) می رسیم. در این مقاله منظور از کمبود منابع , کمیود…بیشتر